Chrétiens des deux Ourthes

La Roche-en-Ardenne – Rendeux – Tenneville (Belgique)

De Bijbel

Wie zegt dat de Bijbel niet te begrijpen is?

Paus Franciscus zei in zijn toespraak van 26 april 2019 tot de deelnemers aan het internationale congres georganiseerd door de katholieke Bijbelse Federatie: « (…) de Bijbel is geen mooie verzameling van heilige boeken om te bestuderen, het is het Woord van het leven dat gezaaid moet worden, een geschenk dat de Opgestane vraagt om te ontvangen en te verspreiden zodat er leven in zijn naam kan zijn (cf. Joh 20:31). »

Hoe werkt de Bijbel*? De Bijbel bestaat uit twee belangrijke delen:

 • Het Oude Testament is grotendeels in het Hebreeuws geschreven en bestaat uit 46 boeken.
  De boeken zijn verdeeld in 4 delen:
  Boeken die de Wet van Mozes beschrijven (Genesis – Deuteronomium).
  Boeken over de geschiedenis van Israël en Juda (Jozua – Esther).
  Boeken met liederen, poëzie, filosofie en woorden van wijsheid (Job – Hooglied).
  Boeken met protesten en profetieën geschreven in de laatste eeuwen voor Christus (Jesaja – Maleachi).
 • Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en bestaat uit 27 boeken.
  De boeken zijn verdeeld in 3 delen:
  De 4 Evangeliën over het leven van Jezus (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes).
  De Handelingen van de Apostelen, over de verspreiding van Jezus’ boodschap.
  De brieven van Paulus, Petrus, Johannes en anderen, aan de eerste Kerken (Romeinen – Judas).
  Het boek van de Openbaring, over de toekomstige wereld.

Hoe lees je de Bijbel? Er zijn diverse manieren en de keuze is voor iedereen anders.
Hier is een goede raad van een 7e eeuwse christen, Isaak van Ninive, over de houding die wij kunnen aannemen voordat wij dit prachtige boek openen: Benader nooit de woorden van de mysteries die in de Schrift staan zonder te bidden en Gods hulp te vragen. Zeg: « Heer, laat me de kracht voelen die in deze woorden zit. » Reken op het gebed om de sleutel te kunnen zijn die de ware betekenis van de Schrift opent.

* Deze tekst komt uit het boek « Biblissime » van Simon Jenkins.

Waarom lezen we de Bijbel niet op de manier van « Lectio divina » (goddelijke lezing).

En hoe kunnen we lezen op de manier van « Lectio divina »?

 • Lezen van de tekst
  Eerste lezing van het Schriftgedeelte: « Wat valt me op aan deze tekst? »
  Een tijd van stilte, waarin we een vers of een groep woorden of slechts één woord die ons raakt kunnen onderstrepen.
 • Meditatie over de tekst
  Tweede lezing van het Schriftgedeelte.
  Een tijd van stille meditatie, waarin wij ons afvragen: « Wat wil de Heer mij met deze tekst zeggen? ».
 • Gebed aan de hand van de tekst
  Derde lezing van hetzelfde Schriftgedeelte.
  Daarna volgt een tijd van stilte, waarin wij de vraag proberen te beantwoorden: « Wat is mijn antwoord aan Christus op basis van deze tekst? »
  Deze tijd kan gebruikt worden om een gebed te schrijven.

U kunt ook gebruik maken van de website Bidden Onderweg. Van maandag t/m vrijdag en het weekend is daar een meditatie te vinden over de Schriftlezing van de dag. Neemt u de tijd om maximaal 15 minuten per dag de Schrift te bidden?

Wilt u deelnemen aan een bijbelgroep en u bent het Frans goed machtig, dan bent u van harte welkom.
Bent u het Frans niet machtig, en bent u toch geïnteresseerd, aarzel dan niet om contact op te nemen met Hadeweij de Quaasteniet.

%d blogueurs aiment cette page :